$49995.0

3000 mk iii bj8 1966 austin healey 3000 mk iii bj8 83425 miles offwhite convertible 6 cylinder 2

$28995.0

3000 sl replica 1967 austin healey 3000

$72000.0

3000 mk 1 1961 austin healey 3000

$11995.0

Sprite -- 1962 austin healey sprite

$41995.0

Other -- 1957 austin healey 100 0 white convertible 350 cid v8 4 speed automatic