$25000.0

1961 austin countryman woody traveler 1961 austin countryman woody traveler coupe inline 4 cylinder 4 speed manual

$50000.0

1948 austin gasser -- 1948 austin gasser 0 sedan v8 3 speed automat

$25500.0

1962 austin gipsy -- 350 cid v8 1962 austin gipsy truck 350 cid v8 automatic